Sundhedsfaglig medarbejder søges til Sundhedscenter Vest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at medvirke til, at borgere med kroniske sygdomme og livsstilsproblematikker forbedrer deres mestringsevne og sundhedstilstand, og arbejder du godt både selvstændigt og tværfagligt?  Så er du måske den medarbejder, vi søger til Sundhedsfremme- og Forebyggelsesteamet på Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune.

De primære arbejdsopgaver er afklarende samtaler, holdundervisning og træning i henhold til gældende forløbsprogrammer. 

Der søges særligt til opgaver i forbindelse med hjerterehabilitering, hvor sygeplejersker og fysioterapeuter i samarbejde, sikrer den løbende optimering af borgernes funktionsniveau. Hjerterehabilitering varetages som genoptræning (SUL§140) i tæt samarbejde med Hjerteklinikken i Gødstrup og foregår i Lem Hallen 2 gange om ugen.

Derudover varetager teamet følgende opgaver: diabetesskole, KOL-rehabilitering, kræftrehabilitering, rygestopforløb, ernæringsvejledning, forebyggende hjemmebesøg, samt borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på tværs af alle aldersgrupper og afdelinger (SUL§119). 

I teamet arbejder man selvstændigt, men der lægges stor vægt på samarbejde, og at den enkelte medarbejder kan varetage opgaver i teamet, hvor der er behov for det. 

Du vil have stor indflydelse og ansvar på egen hverdag med henblik på at koordinere, planlægge og prioritere opgaverne. Vi arbejder i hele Naturens Rige og inddrager så vidt muligt naturen i forløbene, finder gerne alternative måder at gøre tingene på og samarbejder med foreninger og frivillige.

Vi lægger vægt på:

  • En sundhedsfaglig uddannelse på bachelor niveau og relevant erfaring med afvikling af samtaler, holdforløb, træning og undervisning. 
  • En sundhedspædagogisk borgerinvolverende tilgang i opgaveløsningen, med fokus på borgerens sundhedskompetence, og differentierede indsatser for mere lighed i sundhed. 
  • Stor fleksibilitet og hjælpsomhed i et tværfagligt miljø, hvor alle bidrager til et højt fagligt niveau, og hvor tillid og åbenhed er grundstenen.
  • Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt med vægt på dialog og nærvær i samtaler.
  • Monitorering og evaluering af patientforløb, og dokumentation i Nexus

Stillingen er på 32 timer pr. uge med opstart hurtigst muligt.  

Ansættelsen er på Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm

Ansøgningsfrist d. 18. oktober 2023  
Ansættelsessamtaler d. 27. oktober 2023 

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

Lene Winkler, koordinator, tlf. 20 18 33 03, eller mail: lene.winkler@rksk.dk  (svarer ikke uge 40)
Ulla Kirkegaard, Hjerterehabilitering tlf. 29 63 64 07 eller mail: ulla.k.nielsen@rksk.dk

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.
Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.
Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=70e036cb)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (8-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune - Sundhedscenter Vest, Kirkegade, 6880 Tarm

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5914129

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet