Skoleleder til Tarm Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en skoleleder til Tarm Skole pr. 1. marts 2024 eller efter aftale. 

Du kan motivere og samarbejde med hele skolens personale, så de kan yde den bedst mulige indsats for børnenes leg, læring og trivsel. Vi forventer, at du i samarbejde med personale og forældre kan udvikle Tarm Skole med fokus på høj faglighed og trivsel, så skolen fortsat vil være attraktiv for både elever, forældre og medarbejdere. Vi forventer, at du kan profilere skolen og kommunikere med skolens omverden for at opretholde den størst mulige opbakning til skolen.

Du har erfaring med ledelse, og gerne ledelse af ledere. 

Af personlige egenskaber vægter vi, at du indgår i dialog, er pragmatisk og har humor og empati - du tager beslutninger – også de svære.

 

Tarm Skole

Skolen er i dag opdelt på to matrikler, men der er igangsat en sammenlægningsproces, hvor alle elever samles på afdelingen på Vardevej. Samlingen kræver blandt andet ombygning af de eksisterende rammer. Meget er gjort, men der er også meget, der skal gøres, inden der ligger en færdig plan og en dato for sammenlægningen. 

Skolens bygninger er indrettede, så de understøtter en teambaseret organisering, ligesom der er arbejdspladser til de ansatte i den afdeling, hvor den enkelte medarbejder har sine primære funktioner. Bygningerne fremstår generelt velholdte både ude og inde. Vores serviceledere samarbejder med kommunens ejendomscenter; et samarbejde der resulterer i gode løsninger på de udfordringer, der opstår hen ad vejen. 

Tarm Skole er en moderne skole med et meget kompetent personale og med fine faciliteter ude og inde, der understøtter den gode trivsel og faglige ambitioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktions- og krav profil

Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af Tarm Skole inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Ringkøbing- Skjern Kommunes politikker etc. Skolelederen har ledelsesmæssig reference til distriktslederen for distrikt syd i Dagtilbud og Undervisning.

Til understøttelse af skolelederen er der på Tarm Skole et samlet ledelsesteam med i alt 3 fuldtidslederstillinger fordelt på de to matrikler, der udgør Tarm Skole og SFO

 

Skolelederens primære opgaver:

 • At udvikle brede og inkluderende fællesskaber på skolen med henblik på at sikre en høj grad af inklusion 
 • At implementere Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker etc.
 • At fortsætte udviklingen af skolens professionelle læringsfællesskaber
 • At lede de professionelle læringsfællesskaber praksisnært med et fokus på elevernes faglige progression og trivsel
 • At inddrive og anvende data til at sikre den faglige progression og trivsel
 • At sikre gennemførelsen af tankerne om det sammenhængende forløb fra 0 til 18 år i samarbejde med relevante aktører

 

Minimumsprofil

Nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring:

 • Relevant faglig uddannelse suppleret med lederuddannelse
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for opbyggelsen og ledelsen af professionelle læringsfællesskaber
 • Evnen til at fastholde en fokuseret indsats på elevernes faglige progression og trivsel på trods af krydspres
 • Anvendelse af relevante data for at sikre faglig progression og trivsel
 • Evner at arbejde strategisk for eget ansvarsområde samt i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt resten af kommunen
 • Kunne sætte relevante lokale mål i samarbejde med forældrebestyrelsen, medarbejderne og dagtilbud 
 • Evner at uddelegere til ledelsesteamet for at sikre tiden til den praksisnære ledelse af de professionelle læringsfællesskaber

 

Nødvendige personlige kvalifikationer

 • Rollemodel igennem egne handlinger
 • Stort præstationsdrive
 • Ordentlig, nysgerrig, handlingsorienteret og tydelig i sin formidling
 • Evnen til at rejse sig igen eller hurtigt finde en anden vej, når noget mislykkes
 • Evnen til at vokse i og under vanskelige betingelser
 • Evnen til at stimulere og styre mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udvise initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Humoristisk og empatisk personlighed
 • Anerkendende tilgang til børn, forældre, personale og samarbejdspartnere
 • Evner at se andres styrker og perspektiver - og få dem sat i spil
 • Evner at kunne rumme og navigere i afdelingernes forskelligheder

 

Ønskelige kvalifikationer og erfaring

 • Gerne erfaring med ledelse gennem ledere
 • Gerne flerårig erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Gerne erfaring med projektarbejde
 • Gerne erfaring fra samarbejde med borgere fra alle samfundslag

 

Succeskriterier i løbet af det første år af ansættelsen

 • Du har sammen med Ejendomscentret skabt de fysiske rammer for fremtidens Tarm Skole på én matrikel
 • Du har skabt et velfungerende ledelsesteam for hele skolen
 • Du er en synlig og praksisnær leder, og du driver den faglige udvikling i de professionelle læringsfællesskaber
 • Du har klare mål og handlingsplaner for elevernes faglige progression og trivsel, og du følger det tæt og nøje igennem inddrivelse af data
 • Du er rollemodel for både de politiske og administrative beslutninger, og arbejder målrettet for at gennemføre dem inden for dit ansvarsområde
 • Der er opnået frugtbare samarbejdsrelationer med de vigtigste interessenter indenfor og uden for organisationen
 • Du har sat dit positive aftryk i organisationen og er med til at præge Dagtilbud og Undervisnings fortsatte udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Lederen af Tarm Skole er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og har ledelsesmæssig reference til distriktslederen for distrikt syd i Dagtilbud og Undervisning

Ansættelsen sker på kontrakt med udgangspunkt i en lønramme på ca. 720.000 kr. inklusive kontrakttillæg. Excl. pension. 

 

Ansættelsesprocedure- og tidsplan:

Ansøgningsfristen er mandag d. 1. januar 2024 kl. 23.59.

Ansættelsessamtalerne holdes torsdag, den 11. januar 2024 med 2. samtale fredag, den 19. januar 2024.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC/DOCX format.

 

Yderligere oplysninger:

Du kan hente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/fagchef Flemming Nielsen på tlf.nr. 24628276.

 

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vardevej 11, 6880 Tarm

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955595

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet